Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi ir sastādīti, lai palīdzētu Jums iegādāties produktus, izmantojot www.rastacorner.lv e-veikalu.

Papildus esošajiem noteikumiem, tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces ar www.rastacorner.lv e-veikala starpniecību, regulē arī Latvijas Republikas spēkā esoši tiesiskie akti.

Lai iepirkšanās e-veikalā būtu vienkārša, ir nepieciešams, lai pirms pirkuma veikšanas Jūs iepazītos ar www.rastacorner.lv e-veikala lietošanas noteikumiem.


1. Vispārīgi

 • 1.1 RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) ir pakalpojuma sniedzējs, ar kura izveidotā e-veikala www.rastacorner.lv starpniecību notiek produktu tirdzniecība pakalpojuma lietotājam.
 • 1.2 Klients ir pakalpojuma lietotājs, kas e-veikalā www.rastacorner.lv noformē pasūtījumu un identificē sevi, veicot pasūtījumu, ievadot savus personas datus.
 • 1.5 RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) ir tiesības vienpusēji grozīt lietošanas noteikumus un jebkurā brīdī veikt grozījumus piedāvājamajā E-veikala pakalpojumā, par to iepriekš rakstiski neinformējot pakalpojuma lietotāju.

2. Pakalpojuma lietotājs

 • 2.1 Pakalpojuma lietotājs var būt:
  • 2.1.1 Fiziska persona
  • 2.1.2 Juridiska persona
 • 2.2 Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņš ir vismaz 18 gadus veca fiziska persona.
 • 2.2.1 Izrietot no iepriekšminētā, RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) ir saprātīgi paredzēt, ka pakalpojuma lietotājs ir vismaz 18 gadus veca persona.
 • 2.3 RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) ir tiesības atteikties no pārdošanas līguma noslēgšanas, ja tā uzzina, ka pakalpojuma lietotājs ir fiziska persona, kura ir jaunāka par 18 gadiem.
 • 2.4 Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņš pirms pirkšanas-pārdošanas darījuma veikšanas ir iepazinies ar www.rastacorner.lv e-veikala lietošanas noteikumiem un piekrīt tos izpildīt.

3. Cenas

 • 3.1 Visas E-veikalā esošās cenas ir norādītas eiro valūtā.
 • 3.2 RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) ir tiesības jebkurā laikā mainīt e-veikalā attēlotās cenas.

4. Preces

 • 4.1 E-veikalā attēloto preču pieejamība var mainīties atbilstoši noliktavā esošajam stāvoklim vai saistībā ar tehniskām problēmām e-veikala programmās.
 • 4.2 Ja produkta nav noliktavā vai, ja pasūtījumu nav iespējams izpildīt, E-veikala darbinieks ar Jums sazināsies un piedāvās iespējamo jauno piegādes laiku vai produkta aizvietošanu ar līdzvērtīgu produktu, kam ir tāda pati cena un kvalitāte vai arī nauda, kas bijusi samaksāta par produktu, tiks atgriezta. Nauda Jums tiks atgriezta nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas.
 • 4.3 Produkta informācija tiek pārbaudīta un pilnveidota regulāri. Dati pēc Jūsu pēdējā apmeklējuma var būt tikuši atjaunoti.

5. Pirkuma veikšana

 • 5.1 Iegādājoties preces www.rastacorner.lv e-veikalā, rīkojieties šādi:
  • 5.1.1 Izvēlieties vēlamās preces un ievadiet pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi);
  • 5.1.2 Pēc pasūtījuma noformēšanas, mēs Jums uz e-pastu atsūtīsim pasūtījuma apstiprinājumu;
  • 5.1.3 Samaksājiet par preci, izmantojot bankas saiti vai veiciet apmaksu ar kredītkarti, izmantojot PayPal vai pārskaitījumu. Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, par pamatu ņemiet pasūtījuma apstiprinājumā esošos datus;
  • 5.1.4 Izsniegsim Jums preci pēc tam, kad ar e-veikala starpniecību būsiet iesniedzis pasūtījumu un apmaksājis to.

6. Garantijas un prasībām neatbilstošu preču atgriešana

 • 6.1 RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) atbild par preču neatbilstību prasībām un trūkumiem.
 • 6.2 RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) neatbild par:
  • 6.2.1 Produkta pasliktinājumos/bojāšanos, kas radies Jūsu vainas dēļ;
  • 6.2.2 par trūkumiem, kas ir radušies, preci lietojot nepareizi;
  • 6.2.3 par preces normālu fizisku nodilumu, to lietojot pie normāliem apstākļiem.
 • 6.3 Atgriežot prasībām neatbilstošu preci, par preci samaksātā summa tiks pārskaitīta uz Jūsu norādīto bankas kontu vēlākais 30 dienu laikā no brīža, kad esat atkāpies no pasūtījuma, un kad ir saņemts paziņojums par atkāpšanās vēlmi.
 • 6.4 Iegādātā produkta garantijas spēkā esamību apliecinošs dokuments ir pārdošanas rēķins un/vai pirkuma čeks.

7. Personas dati un to apstrāde

 • 7.1 Visi klienta personas dati, kas ir iegūti, veicot pirkumu e-veikalā, tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija.
 • 7.2 Personas datu avots ir klientu attiecību rašanās e-veikalā, reģistrējot pasūtījumu.
 • 7.3 Jautājot kartes datus, tiek izmantoti droši datu sakari un drošības sistēmas. Kriptēts datu sakaru kanāls ar bankām nodrošinās Jūsu personas datu un bankas rekvizītu drošību. Pakalpojuma sniedzējs ievadītos kartes datus neredz. Apmaksas veikšanas brīdī kartes pārvaldītāja kartes datu ievadīšana notiek kartes pārvaldītāja Karšu centra serverī esošajā datubāzē, un dati tiek saglabāti arī Karšu centrā esošajā serverī.
 • 7.4 RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) apņemas nepārsūtīt personas datus nepiederošām personām.
 • 7.5 Jums ir tiesības pārbaudīt ar Jums saistītos personas datus vai arī tos mainīt, vai arī lūgt tos likvidēt.
 • 7.6 Reģistrējoties par www.rastacorner.lv e-veikala lietotāju, Jūs sniedzat RASTA CORNER (regulē SIA VAPE HOUSE) piekrišanu nosūtīt piedāvājumus uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Ienākot e-veikala vidē, Jūs varat atteikties no piedāvājumu saņemšanas.
Opencart Back to top button